акыл белән


акыл белән
1) умо́м, ра́зумом, рассу́дком, рассу́дочно (оценить кого, что), умо́м-ра́зумом
2) с умо́м (ра́зумом), у́мно, разу́мно, по-у́мному, рассуди́тельно, разу́мно, му́дро, толко́во (делать что, поступать, говорить); у́мненько

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "акыл белән" в других словарях:

 • белә — иск. бәйл. 1. Бергәлекне, юлдашлыкны белдерә 2. Нин. б. объектка яки үзара мөнәсәбәтне аныклаганда кулл. дөнья б. танышу 3. туган көн б. котлау ашыгулык б. ялгышу акка буялу б. карга агармас уку б. тиз үтәр кыш йомыш б. килдем 4. саклык б. эшлә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • белән — иск. бәйл. 1. Бергәлекне, юлдашлыкны белдерә 2. Нин. б. объектка яки үзара мөнәсәбәтне аныклаганда кулл. дөнья б. танышу 3. туган көн б. котлау ашыгулык б. ялгышу акка буялу б. карга агармас уку б. тиз үтәр кыш йомыш б. килдем 4. саклык б. эшлә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • рационализм — филос. 1. Кеше акылы чиктән тыш көчле, чынбарлыкны тулысына танып белеп була дигән фәлсәфи караш 2. Фикерләүнең тормыш тәҗрибәсенә бәйләнешен инкарь итеп, дөньяны танып белүнең бердәнбер чыганагы акыл дип санаучы философик юнәлеш 3. күч. Тормышта …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аек — с. 1. Исерткеч эчемлек эчмәгән, исермәгән; исерек булмаган. Гомумән, исерткеч эчемлекләр, аракы эчми торган 2. күч. Фикер йөртердәй хәлдә, уйлау сәләтен югалтмаган, аңлы 3. күч. Акыллы, уйлап эш итә торган. рәв. Уйлап, акыл белән. Дөрес, туры,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • айнык — с. 1. Исерткеч эчемлек эчмәгән, исермәгән; исерек булмаган. Гомумән, исерткеч эчемлекләр, аракы эчми торган 2. күч. Фикер йөртердәй хәлдә, уйлау сәләтен югалтмаган, аңлы 3. күч. Акыллы, уйлап эш итә торган. рәв. Уйлап, акыл белән. Дөрес, туры,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төзүче — и. 1. Берәр төрле корылма салучы, коручы кеше; төзелеш белән җитәкчелек итүче архитектор, инженер яки төзелештә катнашучы эшче 2. күч. Иҗади эш, иҗади акыл белән (матди яки рухи байлыклар һ. б. ш.) тудыручы, барлыкка китерүче кеше яңа тормыш… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төпле — (ТӨПЛЕЛЕК) – с. 1. Төбе бар, төп куеп эшләнгән. Төбе берәр төрле булган күн төпле урындык 2. күч. Ышанычлы, нигезле, уңай нәтиҗә тәэмин итә торган. рәв. Ышандырырлык итеп, дәлилле итеп 3. күч. Җитдилеге, тирәнлеге, ныклыгы белән аерылып тора… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төшенү — (ТӨШЕНДЕРҮ) – 1. Берәр нәрсәнең, күренешнең, сүзнең, эш хәлнең асылын аңлау, мәгънәсен ачыклау. Берәр нәрсәнең асылына акыл белән ирешү, асылын аңлау 2. Берәр нәрсәне белү, ачык итеп күз алдына китерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • философ — 1. Философия белгече; дөньяга караш мәсьәләләрен тикшерү белән шөгыльләнүче. сөйл. Философия факультеты студенты 2. Абстракт фикерләүгә, уйлануларга һәвәс кеше 3. күч. Тормышка аек акыл белән карап, аның җитешсезлекләрен, кыенлыкларын һ. б. аңлап …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аңлы — с. 1. Уйлау сәләте, аңы булган, зиһенле 2. Иҗтимагый аңы югары булган 3. Акыл белән аңлап, уйлап, аңлы рәвештә эшләнгән. АҢЛЫ РӘВЕШТӘ – Аңлап, күрәләтә, юри …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • зирәк — с. 1. Белем алуга сәләтле, тиз аңлаучан, зиһенле. Акыл белән, һәр ягын уйлап эш итә торган, үткен акыллы 2. Үткен, өлгер, елдам. Сизгер, уяу, игътибарлы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге